Blog

Hoeveel werkweken in een jaar

Dat een fulltime werkweek vaak op basis van 40 uur per week is, dat weten we allemaal. Toch verschilt het aantal uren van een fulltime dienstverband weleens. Maar waarop is dit gebaseerd? En hoeveel werkweken zitten er eigenlijk in een jaar? En hoeveel uur werken we gemiddeld per maand? Lees hierover meer, want wij hebben het rekenwerk voor jou gedaan!

Per maand

Wist je dat er gemiddeld 173 uur per maand gewerkt wordt? Dit is op basis van een fulltime werkweek van 40 uur per week. Wist je dat een fulltime dienstverband niet altijd op basis van 40 uur is? Dit verschilt namelijk per organisatie. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat een fulltime dienstverband binnen jouw organisatie refereert aan een werkweek van 38, 36 of 32 uur. Maar hoeveel uur per maand werk je als je minder dan 40 uur werkt? Zodra je bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, is dit gemiddelde iets lager. Men werkt namelijk gemiddeld 156 uur per maand op basis van een werkweek van 36 uur. Door het CBS is er onderzoek gedaan naar het gemiddeld aantal gewerkte uren per week in Nederland. Dat gemiddelde kwam uit op een werkweek van 30,9 uur. Het is dus zeker niet vanzelfsprekend dat het grootste deel van Nederland een werkweek van 40 uur maakt. 

Berekening

Maar ben jij benieuwd hoe wij op het getal 156 komen, als we het gemiddeld aantal uren berekenen per maand voor iemand met een werkweek van 36 uur? Dat doen we als volgt. We beginnen met het vermenigvuldigen van 36 uur met het totaal aantal weken per jaar. Omdat er 52 weken in een jaar zitten, kunnen we dus een werkweek van 36 uur met het getal 52 vermenigvuldigen. Dit brengt ons op een totaal van 1.872. In totaal werk je dus maar liefst 1.872 uur per jaar op basis van een werkweek van 36 uur. Dit zijn zeker niet weinig uurtjes! Wil je vervolgens berekenen hoeveel uur dit gemiddeld per maand is? Dan vereenvoudig je dit grote getal door het aantal maanden per jaar, namelijk 12. Door 1.872 (het totaal aantal uren per jaar op basis van een werkweek van 36 uur) te vereenvoudigen door 12 (het totaal aantal maanden per jaar) kom je op een gemiddelde van 156 uur per maand. Zo zie je hoe makkelijk deze berekening te maken is! Je kunt deze berekening dus ook makkelijk maken op basis van jouw aantal uren per werkweek.

Bijhouden

Maar waarom zou je het aantal gewerkte uren per maand bijhouden? Dit is vooral voordelig voor je HR-manager. Deze administratie brengt namelijk veel voordelen met het personeelsbeheer. Zodra je bijvoorbeeld weet hoeveel tijd er in bepaalde taken gestopt wordt, kun je de efficiëntie van een bepaald werkproces goed bijhouden. Op deze manier kun je jouw personeel in de toekomst op de meest efficiënte manier inzetten. Daarnaast is het ook belangrijk om het aantal gewerkte uren per maand inzichtelijk te krijgen van een werknemer met langdurig ziekteverzuim, ouderschapsverlof of onbetaald verlof. Het aantal werkuren per maand dat de werknemer normaal had gewerkt, heeft namelijk invloed op de loonheffing die je moet betalen. Bovendien is het belangrijk om deze administratie bij te houden om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

Arbeidstijdenwet

Het bijhouden van het aantal gewerkte uren van werknemers is dus niet alleen handig voor personeelsbeheer, maar ook voor je algemene administratie. Zoals al eerder genoemd, moet dit namelijk ook volgens de geldende wet- en regelgeving. Er bestaat namelijk ook een maximaal aantal uren dat een werknemer mag maken per week. Dit staat vast in de Arbeidstijdenwet. Volgens deze wet mag men maximaal zestig uur per week werken. Echter gelden er weer andere regels als het een langere periode betreft. Als het een periode van bijvoorbeeld 4 weken betreft, dan mag een werknemer maximaal 55 uur per week werken. Het is dus belangrijk om het aantal gewerkte uren per werknemer per maand bij te houden om inzichtelijk te krijgen of dit maximum niet wordt overschreden. Wist je dat er bij een cao of bedrijfsregeling soms andere wetgevingen worden toegepast? In dat geval mag het maximum van 55 uur per week voor een periode van 4 weken worden overschreden. Echter is het nooit wettelijk toegestaan om het maximum van 60 uur per week te overschrijden.

Tools

Als HR-manager kan het soms onoverzichtelijk worden hoeveel uren elke werknemer nou precies maakt. Vooral bij veel parttimers kan het om meer administratie vragen. Of bij werknemers met een nul-urencontract. Toch zijn er meerdere hulpmiddelen waar je als HR-manager tegenwoordig gebruik van kunt maken. Denk hierbij aan speciale HR-software of online programma’s waarmee je het aantal gewerkte uren per werknemer kan bijhouden. 

Vakantiedagen

Daarnaast heeft iedere werknemer natuurlijk ook recht op verschillende feestdagen en vakantiedagen. Weet jij op hoeveel vakantiedagen je recht hebt per jaar op basis van een fulltime werkweek van 40 uur? Als werknemer heb je recht op 4 maal het aantal uren dat je per week gemiddeld werkt. Als je dus gemiddeld 40 uur per week werkt, dan heb je recht op 4 maal zoveel uur aan vakantie uren. In totaal komt dit dus op 160 vakantie uren per jaar. Je hebt dus recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar als je gemiddeld 8 uur per dag werkt. Wat gebeurt er als je je ziek meldt tijdens je vakantie? Dan heb je recht op een ziektedag en wordt deze dag niet als vakantiedag opgenomen. Je mag deze vakantiedag dan een andere keer nog opnemen. Ook als je voor een langere periode ziek bent, blijf je altijd nog vakantie-uren opbouwen. Hier heb je ten alle tijde recht op. Daarentegen kan de opbouw van bovenwettelijke vakantie uren wel anders gelden als je voor een langere tijd ziek bent. Meer informatie hierover staat altijd opgenomen in je cao. 

Feestdagen

Maar op welke feestdagen heb je allemaal recht? Wat betreft de feestdagen is er geen vaste wet die vast heeft gelegd op hoeveel vrije dagen je recht hebt op feestdagen. Kortom, bestaat er dus geen wettelijk recht als werknemer op een vrije dag op een feestdag. Dit kan per cao verschillen en wordt vastgelegd in iedere cao. Bekijk dus goed op welke feestdagen jij vrij bent volgens jouw cao. Maar wat zijn die verschillende feestdagen het aankomend jaar? Dat zijn de volgende dagen:

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
 • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
 • Eerste paasdag: zondag 31 maart 2024
 • Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
 • Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
 • Bevrijdingsdag: zondag 5 mei 2024
 • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
 • Eerste pinksterdag: zondag 19 mei 2024
 • Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
 • Eerste kerstdag: woensdag 25 december 2024
 • Tweede kerstdag: donderdag 26 december 2024

Zoals je ziet, zijn Dodenherdenking, Sinterklaas en Oudejaarsdag dus geen officiële feestdagen. Wat betreft bevrijdingsdag zijn niet alle werknemers standaard vrij. Sterker nog, in veel cao’s staat vermeld dat je slechts één keer per vijf jaar recht hebt op Bevrijdingsdag als een betaalde vrije dag. Dit valt vaak op de lustrumjaren 2020, 2025, 2030, etc. Toch worden er in elke cao hier andere afspraken over gemaakt. Als jij als ondernemer geen cao hebt, dan kun je zelf beslissen of jouw werknemers deze dag vrij zijn. 

Gemiddeld aantal werkweken

Het verschilt dus per cao voor hoeveel feestdagen jij als werknemer vrij krijgt. Als je al deze dagen bij elkaar optelt, werk je natuurlijk minder dan 52 weken per jaar. Maar wat is dit gemiddelde dan precies? Gemiddeld werkt iedereen op basis van een werkweek van 40 uur gemiddeld 45 weken per jaar. Dit is dus op basis van iemand die fulltime werkt. Deze 45 weken kun je ook wel zien als de effectieve werkweken per jaar. Toch verschilt dit per cao, omdat het aantal vrije dagen op feestdagen ook verschilt per cao. Wist je dat bijvoorbeeld het gemiddelde aantal werkweken in de bouw lager ligt dan bij bijvoorbeeld een kantoorbaan? Het cao verschilt ontzettend op basis van jouw vakgebied.

Zuiverder

Maar waarom is het berekenen en het bijhouden van uren zo belangrijk? Het komt erop neer dat de overige kosten voor dingen dan een stuk zuiverder worden. Als je bijvoorbeeld denkt aan de loonheffing, is het onhandig om met gemiddelden te werken. Op deze manier kun je dan uiteindelijk bijvoorbeeld te veel of te weinig loonheffing berekenen. Maar daarnaast is het ook belangrijk om de uren (per dag) bij te houden, omdat het ook invloed heeft op bepaalde vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan de maaltijdvergoeding die je per dag hebt of de vergoeding voor werkkleding en schoeisel. Ook de reiskosten worden per dag vergoed. Het aantal dagen dat je daadwerkelijk werkt is dus ook handig om bij te houden. Daarnaast zijn er nog voorbeelden van het inhouden van salaris op basis van je gemaakte uren. Denk bijvoorbeeld aan de vermindering van salaris in verband met ouderschapsverlof of onbetaald verlof. Ook een vermindering in salaris in verband met langdurig verzuim is ook mogelijk. Houd dus altijd je eigen uren goed bij, maar ook die van je werknemers, wil jij alles zuiver houden!